A1-C2 tüm özellikleriyle Präteritum

Bu makalede, Almancanın en önemli 2. Geçmiş zaman formu olan Präteritum hakkında bilmen gereken herşeyi öğreneceksin. Sana bu zaman kalıbını tam olarak nasıl ve ne zaman kullanman gerektiğini göstereceğim. Konuşma almancasında bu zaman kalıbı düşündüğünden çok daha az kullanılır.

Präteritum mu Perfekt mi̇?

Büyük ihtimalle bir A1/A2 almanca kursunda daha önce haben / sein fiillerinin geçmiş zaman hallerini öğrenmişsindir. Bu 2 aşırı önemli fiilin geçmiş zamandaki kullanımını öğrendiğinde Präteritum formunu ( Ich war / Ich hatte ) öğrenirken diğer bütün fiillerin geçmiş zamanı için Perfekt (Ich habe gesagt = söyledim vb.) formunu öğrenmişsindir. Bu da şu demek oluyor: Konuşma dilinde hangi geçmiş zaman kalıbının kullanıldığı genel olarak fiilden fiile değişir. Örneğin sein/haben Präteritumile kullanılırken atıyorum benutzen (kullanmak) fiili günlük dilde Perfekt ile kullanılır.

Çoğu durumda 2 geçmiş zaman formu da kullanılabilir. Bu, sizin resmi bir bağlamda mı yoksa sıradan konuşma Almancasıyla mı konuşmak istediğinize bağlıdır. Sadece belli başlı durumlarda 2 zaman formundan birini kullanmamız zorunludur.

Resmi̇ olmayan konuşma di̇li̇nde

Konuşma Almancasında fiillerin %99‘unu Präteritum’dan ziyade perfekt ile kullanma eğilimindeyiz.

(1) Gestern wachte ich sehr früh auf.
(2) Gestern bin ich sehr früh aufgewacht.

İki cümle de “Dün çok erken kalktım ” anlamındadır.
Yani, 2. Cümle almancada günlük dilde daha sık görülürken 1. Cümleye o kadar da çok denk gelmeyiz. Aufwachen fiilinin Präteritum halini kullandığımızda kulağa son derece resmi geliriz – ki bu çoğu fiilde aynı şekildedir.

Hatta öyle ki bazen sanki yüzlerce yıl öncesinden günümüze seyahat etmiş gibi görünebiliriz!  😄
Bu farkı aşağıdaki örnekler yardımıyla daha iyi kavrayabilirsiniz:

(3) Ich aß einen Apfel.
(4) Ich habe einen Apfel gegessen.

Şimdi küçük kuralımıza (konuşma dilinde Perfekt kullan) ufak bir istisna / dipnot ekleyelim. Küçük sayıda fiil konuşma dilinde de Präteritum ile kullanılır ve bu kulağa çok aşırı resmi veya saçma gelmez. Bu fiiller: Haben/sein/werden ve yardımcı fiiller (Modalverben) dir. Präteritum ile kullanılan tüm fiillerin listesini aşağıda bulabilirsin.

(5) Ich war gestern sehr müde.
Dün çok yorgundum.

(6) Ich hatte viel Spaß auf der Party.
Partide çok eğlendim.

(7) Mein Fahrrad wurde gestohlen. (Passiv)
Bisikletim çalındı. (Edilgen)

(8) Ich musste das Auto waschen.
Arabayı yıkamam gerekti.

Ancak bu fiilleri Perfekt zamanında kullanmak yanlış olmaz. Ama aklınızda tutmanız gerekir ki bu fiilleri Präteritum ile kullanmak daha yaygın ve alışılagelmiş bir durumdur.

(9) Ich bin gestern sehr müde gewesen.
Dün çok yorgundum.

(10) Ich habe viel Spaß auf der Party gehabt.
Partide çok eğlendim.

(11) Mein Fahrrad ist gestohlen worden. (Passiv)
Bisikletim çalındı. (Edilgen)

(12) Ich habe das Auto waschen müssen.
Arabayı yıkamam gerekti.

Özet: Konuşma Almancasında Perfekt, Präteritum’a göre çok daha yaygındır. Ancak bazı fiillerin (sein/haben/werden/Modalverben) präteritum kullanımları daha yaygındır.

Yazili/resmi̇ di̇lde: Präteritum

Präteritum’u özellikle Edebiyat, gazete küpürleri gibi yazılı dilinde ve medya dilinde, resmi konuşma dilinde kullanmak oldukça yaygındır.

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob […]
(Anfang von Kafkas “Die Verwandlung”)

Gregor Samsa bir sabah rahatsız edici rüyalardan uyandığında kendisini devasa bir böceğe dönüşmüş bir halde buldu. Panzerimsi sert sırtının üzerinde uzanıyordu. Kafasını birazcık kaldırdığı an gördü ki… “ […]
(Kafka’nın Dönüşüm’ünün giriş kısmı)

Haberlerde bazen karışık zaman formlarının kullanıldığı da görülür. Bazı fiiller Perfekt, bazıları ise Präteritum ile kullanılır.

Özet: Yazılı ve resmi dilde Präteritum zaman kalıbını kullanabilirsiniz.

Kesin Perfekt kullanmanız gereken yerler

Sadece bir durumda Perfekt zaman kalıbının yerine Präteritum kullanılamaz: şimdiki zamanda kısa bir zaman önce olan bir olaydan söz ederken sadece ama sadece Perfekt kullanılır.

Schau mal, es hat geregnet (nicht: *regnete). Die Straßen sind ganz nass.
Baksana, yağmur yağmış. Sokaklar sırılsıklam.

Kesin Präteritum kullanılması gereken yerler

Kesin bir şekilde sadece Präteritum kullanmanız gereken durumlar oldukça nadirdir. Sadece Präteritum ile kullanılabilen 4 adet edatlı fiil (Verben mit Präpositionen) ve fiil + Infinitiv +zu yapısı vardır. Bunlar:

drohen zu (… tehlikesinde olmak):  
Die Mauer drohte einzustürzen.
Duvar yıkılma tehlikesi altındaydı.

pflegen zu (-e alışık olmak): 
Mein Großvater pflegte nach dem Essen spazieren zu gehen.
Büyükbabam yemekten sonra yürüyüşe giderdi.

scheinen zu (-mış gibi görünmek): 
Das Essen schien ihm zu schmecken.
Yemek onun hoşuna gitmiş gibi görünüyordu.

stammen aus (-dan türemek): 
Mein Großvater stammte aus Kolumbien.
Büyükbabamın kökeni Kolombiya’ya dayanırdı.

Bu listedeki ilk 3 fiil ,, infinitiv mit zu ” yapısı olmadan da kullanılabilir ancak bu durumda bu fiiller farklı bir anlama kavuşur. Bu kullanım ile birlikte bu kalıplar Perfekt ile de kullanılabilir.

drohen (tehdit etmek)
Er hat mir gedroht.
O beni tehdit etti.

pflegen (birisiyle ilgilenmek)
Ich habe meinen kranken Großvater gepflegt.
Hasta büyükbabamla ilgilendim.

scheinen (ışıldamak)
Gestern hat die Sonne geschienen.
Dün güneş ışıldadı.

Bir diğer alt başlıkta bu gibi diğer fiillere değinilmiştir (wörtliche vs. übertragene Bedeutung).

Finden, laufen, geben, gehen ve scheinen

Bir önceki alt başlıkta gördüğümüz gibi, bu 3 fiilde hangi kalıbı kullanacağımız, fiilin hangi anlamıyla kullanıldığına göre değişir. Bu fiiller temel anlamlarıyla (mecaz anlam kullanmaksızın) kullanılınca Perfekt zamanı tercih edilir. Ancak mecaz anlamda kullanım söz konusu olunca Präteritum ile kullanılırlar. Finden ve geben fiillerinin mecaz anlamlarıyla kullanımlarında Perfekt zamanı çok sık görülmez. Gehen ve scheinen fiillerine gelince, bu fiiller mecaz anlamda kullanılınca hiçbir surette Perfekt ile kullanılamazlar.

 1. finden (fiziksel bir objeyi bulmak / fikir beyan etmek)

  Sie hat nach langem Suchen ihren Schlüssen gefunden.
  Uzunca bir arayıştan sonra anahtarını buldu.

  Ich fand den Film gar nicht gut.
  Filmi hiç iyi bulmadım.
 2. laufen (yürümek / gitmek, geçmek – sınav için vb.)
  Er ist nach Hause gelaufen.
  Eve yürüdü.

  Wie lief die Prüfung gestern?
  Dünkü sınav nasıl geçti?
 3. geben (birine birşey vermek / birşeyin var olması)

  Er hat mir den Schlüssel gegeben.
  O bana anahtarı verdi.

  Es gab leider viele Probleme. (es gibt = var)
  Maalesef çok sorun vardı.
 4. gehen (bir yere gitmek / mümkün ya da birşey hakkında olmak)

  Er ist gestern einkaufen gegangen.
  O dün alışverişe gitti.

  Ich konnte nicht kommen. Es ging leider nicht.
  Dün gelemedim. Münkün değildi.

  Im Meeting ging es um das neue Projekt.
  Toplantı yeni proje hakkındaydı.
 5. scheinen (parlamak / -mış gibi görünmek)

  Gestern hat die Sonne geschienen.
  Dün güneş parladı.

  Er schien das nicht gewusst zu haben.
  Bunu bilmiyormuş gibi görünüyordu.

Bölgesel farkliliklar

Präteritum, Almanya’nın kuzeyinde hem yazı hem de konuşma dilinde, Präteritum’un artık neredeyse kaybolduğu güney bölgelerine göre daha sık kullanılır.

Präteritum: düzenli̇ fiiller

Düzenli fiillerin Präteritum formları, fiilin köküne -te , -test , -te , -ten , -tet , -ten ekleri eklenerek elde edilir. Fiil kökü nasıl bulunur diyecek olursanız: Fiilden -en/-n ekini silince elinizde kalan parçaya fiil kökü (Verbstamm) denir: machen ► mach-
“-ten” veya “-den” ile biten fiiller araya ekstra bir -e harfi alır. Bu, telaffuzu kolaylaştırır.

Düzensi̇z Präteritum formlari

Muhtemelen tahmin etmişsinizdir: Präteritum’da da bir takım düzensiz fiil vardır. Çoğu düzensiz fiilde, fiil kökünde ses değişimi meydana gelir, 1. ve 3. tekil şahıslar için de şahıs eki kullanılmaz (ör. gehen). Bazı fiiller ise ses değişimine uğrar ancak şahıs eklerinde bir eksilme görülmez (ör. denken). Bu kategoriye Mischverben denir.

En önemli Misschverben: Können, müssen, mögen, dürfen, wissen, brennen, bringen, denken, haben, nennen, laufen.

*Bu gruplar ve sınıflandırmalar hakkında daha fazla bilgiye bu siteden ulaşabilirsin.

Präteritum’da en çok kullanilan en önemli̇ fiiller li̇stesi̇

Aşağıdaki fiiller – günlük dilde de – sıkça Präteritum’da kullanılır:

1) sein, haben, werden
2) Modalverben
3) pozisyon belirten fiiller (liegen, stehen, sitzen, hängen)
4) bazı diğer fiiller (tablo aşağıda)

Bu fiilleri ve formları iyice öğrenmeye çalışmalısın. Geriye kalan fiillerin Präteritum halleri oldukça nadirdir, çünkü bunlar sadece resmi yazı dilinde kullanılır.

A2 seviyesi için yukarıdaki 1 ve 2 numaralı grupları bilmek yeterlidir. B1 seviyesi için 3 numaralı gruptaki fiilleri öğrenmeni öneririm. B2 seviyesinden itibaren artık 4 numaralı grubu da radarına alabilirsin. C1/C2 seviyesindeki öğrenciler tüm fiillerin Präteritum hallerini öğrenmeyi deneyebilirler. Özellikle çok resmi olan yazılı dile hakim olmak isteyenler bu fiilleri öğrenebilir. En önemli düzensiz fiilleri aşağıdaki tabloda bulabilirsin.

Lütfen bu tablonun düzenli ve düzensiz formları içinde bulundurduğuna dikkat et.

InfinitivVokalwechsel
im Präsens
Türksche
Übersetzung
PräteritumPartizip 2
+Hilfsverb
1)
seindüzensiz!olmakwarist gewesen
habendüzensiz!sahip olmakhattehat gehabt
werdendüzensiz!olmak, haline gelmekwurdeist (ge)worden
2)
dürfendüzensiz!-mek için izni olmakdurftehat gedurft
könnendüzensiz!-e/-a bilmekkonntehat gekonnt
mögendüzensiz!sevmek, istemekmochtehat gemocht
müssendüzensiz!-mek zorunda olmakmusstehat gemusst
sollendüzensiz!
-meli/malı, gerekmek
solltehat gesollt
wollendüzensiz!istemekwolltehat gewollt
3)
liegenyatmaklaghat gelegen
hängenasılı olmakhinghat gehangen
sitzenoturmaksaßhat gesessen
stehen(ayakta) durmakstandhat gestanden
4)
bleibenkalmakbliebist geblieben
brauchenihtiyacı olmak -ebrauchtehat gebraucht
denkendüşünmekdachtehat gedacht
findenbulmakfandhat gefunden
gebene -> ivermekgabhat gegeben
gehengitmekgingist gegangen
haltena -> ätutmakhielthat gehalten
kennentanımakkanntehat gekannt
kommengelmekkamist gekommen
laufena -> äyürümekliefist gelaufen
meinensanmakmeintehat gemeint
sagensöylemeksagtehat gesagt
wissenich weiß
du weißt
er weiß
bilmekwusstehat gewusst
Tablo: Präteritum’da sıkça kullanılan önemli fiiller

Düzensi̇z Präteritum formlarinin li̇stesi̇

Burada düzensiz Präteritum formlarının bir listesini bulabilirsin. Bir önceki kısımda sana konuşma almancasında da kullanılan fiilleri gösterdim. Bu konu sana hala zor geliyorsa son tabloya konsantre olmanı tavsiye ederim.

C1-C2 seviyesindekiler yazı dili için daha çok Präteritum formuna ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsin:

InfinitivVokalwechsel
im Präsens
Türkische
Übersetzung
PräteritumPartizip 2
+Hilfsverb
backen(a -> ä)fırında pişirmekbackte, (buk)hat gebacken
befehlene -> ieemretmekbefahlhat befohlen
beginnenbaşlamakbegannhat begonnen
beißenısırmakbisshat gebissen
bietensunmakbothat geboten
bittenrica etmekbathat gebeten
bratena -> äkızartmakbriethat gebraten
brennenyanmakbranntehat gebrannt
bringengetirmekbrachtehat gebacht
denkendüşünmekdachtehat gedacht
empfehlene -> ietavsiye etmekempfahlhat empfohlen
essene -> iyemekhat gegessen
fahrena -> äsürmek; gitmekfuhrist gefahren
fangena -> äyakalamakfinghat gefangen
fliegenuçmakflogist geflogen
gebene -> ivermekgabhat gegeben
gehengitmekgingist gegangen
genießenzevkini çıkarmakgenosshat genossen
gewinnenkazanmakgewannhat gewonnen
habendüzensiz!sahip olmakhattehat gehabt
haltena -> ätutmakhielthat gehalten
heißen“adı … olmak”hießhat geheißen
helfene -> iyardım etmekhalfhat geholfen
kennentanımakkanntehat gekannt
kommengelmekkamist gekommen
lassena -> äbırakmakließhat gelassen
hat [Inf.] lassen
laufena -> äyürümekliefist gelaufen
leidenacı çekmeklitthat gelitten
leihenödünç vermek/almakliehhat geliehen
lesene -> ieokumaklashat gelesen
liegenyatmaklaghat gelegen
lügenyalan söylemekloghat gelogen
nehmenehm -> immalmaknahmhat genommen
nennenadını vermeknanntehat genannt
ratena -> ätahmin etmekriethat geraten
rennenkoşmakrannteist gerannt
rufenseslenmekriefhat gerufen
scheinengörünmek; ışıldamakschienhat geschienen
schießenvurmakschosshat geschossen
schlafena -> äuyumakschliefhat geschlafen
schließenkapatmakschlosshat geschlossen
schneidenkesmekschnitthat geschnitten
schreibenyazmakschriebhat geschrieben
schreienbağırmakschriehat geschrien
schwimmenyüzmekschwammhat/ist geschwommen
sehene -> iegörmeksahhat gesehen
seindüzensiz!olmakwarist gewesen
singenşarkı söylemeksanghat gesungen
sitzenoturmaksaßhat gesessen
sprechene -> ikonuşmaksprachhat gesprochen
stehen(ayakta) durmakstandhat gestanden
stehlene -> ieçalmakstahlhat gestohlen
steigeninmek, çıkmakstiegist gestiegen
sterbene -> iölmekstarbist gestorben
streitenkavga etmekstritthat gestritten
tragena -> ätaşımak; giymektrughat getragen
treffene -> ibuluşmaktrafhat getroffen
treibenyazmaktriebhat getrieben
trinkeniçmektrankhat getrunken
tunyapmaktathat getan
vergessene -> iunutmakvergaßhat vergessen
verlierenkaybetmekverlorhat verloren
wachsena -> äbüyümekwuchsist gewachsen
waschena -> äyıkamakwuschhat gewaschen
werdendüzensiz!olmak, haline gelmekwurdeist geworden
ist [Part. 2] worden
werfene -> iatmakwarfhat geworfen
wissendüzensiz!bilmekwusstehat gewusst
ziehençekmekzoghat gezogen
ist gezogen (move)
zwingenzorlamakzwanghat gezwungen
Tablo: en önemli düzensiz geçmiş zaman formları

Özet

 • Çoğu fiili günlük Almancada Perfekt ile kullanabilirsin
 • istisnalar haben/sein/werden, Modalverben ve bir avuç bazı fiil konuşma dilinde de Präteritum ile kullanılır.
 • Çok resmi bir almanca kullanman gerekiyorsa Präteritum kullan.
 • Düzenli fiillerde fiil köküne -te , -test , -te , -ten , -tet , -ten ekle (machen > machte).
 • Ses değişimine uğrayan birçok düzensiz fiil vardır. Bu fiillerin çoğu 1. ve 3. tekil şahıs eki almazlar (gehen > ich ging, du gingst, er ging…).

Präteritum: Çok sorulan sorular

Almanca di̇li̇nde Präteritum tam olarak nedi̇r?

Präteritum, almancada geçmişteki bir olayı tanımlamak için kullanılan bir geçmiş zaman formudur. Çoğu durumda, bu zaman kalıbı edebiyat, gazete, haber gibi günlük olmayan, yani resmi, bağlamda kullanılır.

Präteritum ve Perfekt arasindaki̇ fark nedi̇r?

Basitçe ifade edecek olursak, Perfekt zamanını günlük ve resmi olmayan durumlarda kullanırken präteritum’u genel olarak yazılı dilde kullanırız.

Fiiller Präteritum’da nasil çeki̇mleni̇r ?

Düzenli fiillerde Präteritum, fiilin köküne ” -te , -test , -te , -ten , -tet , -ten ” eklenerek Präteritum formu elde edilir.

İlgili: Almancanın en önemli geçmiş zamanı olan Perfekt’in yapısında kullanılan Partizip 2 hakkındaki makalemi oku: Partizip 2 : yapısı ve kullanımı

Vielen Dank an Uğur Can Tekdemir für die Übersetzung ins Türkische!